تعیین مسیر ایران در سخنرانی‌های نوروزی خامنه‌ای

به قلم عمر کرمی
۲۸ مارس ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, speaking