تنش‌های مرزی اسرائیل و لبنان: تحریک حزب‌الله، پاسخ اسرائیل، و احتمال درگیری نظامی

۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Photo showing an Israeli tank and UN peacekeeping forces on the border with Lebanon.