تمجید شبه‌نظامیان عراق از اسماعیل قاآنی؛ تقویت او یا پوششی برای شرمساری؟

۹ مارس ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Qaani in Najaf