تجلیل کتائب حزب‌الله و کاف از خمپاره‌اندازی علیه نیروهای آمریکایی‌

۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
IRAM June 4, 2007