سخنرانی‌های نوروزی خامنه‌ای: احیای حس خوش‌بینی و عادی بودن اوضاع

به قلم عمر کرمی
۲۷ مارس ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamanei, gestures while speaking