سخنرانی خامنه‌ای محدوده‌های همکاری با غرب را تعیین می‌کند

به قلم عمر کرمی
۳۰ نوامبر ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's Supreme Leader Ali Khamenei delivers public remarks.