رژه شبه‌نظامیان زیر پرچم حشد شعبی (بخش ۲): سامانه‌های نبرد زمینی

۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Toofan