رویکرد «سامانه سامانه‌ها» برای مقابله با پهپادها: بررسی عملیات‌های اخیر از خاورمیانه تا اوکراین

به قلم اریک فیلی
۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Two Ukraine-owned and operated Bayraktar drones