روسیه قصد دارد وضع کنونی را در لبنان حفظ کند

۱۲ اوت ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به
Russian president Vladimir Putin