پسزمینه‌های تاریخی قتل سرهنگ خدایی از اعضای نیروی قدس

به قلم ماتیو لویت
۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Trends Research
Funeral in Tehran for a slain IRGC colonel