پروپاگاند شبه‌نظامیان درباره ربایش الیزابت سورکوف

به قلم حمدی ملک
۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Tsurkov