پرهزینه‌تر کردن حمایت ایران از روسیه

به قلم هنری رُم
۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Russian President Putin and Iranian President Raisi meet in Tehran in 2022 - source: Reuters