پهپادهای ایرانی در اوکراین برای آینده جنگ چه معنایی دارد

۲۲ نوامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in New Lines
An Iranian-made Shahed-136 drone in use by Russian forces in an attack on Kyiv, Ukraine - source: Reuters