نتانیاهو در الحاق اراضی فلسطینی باید میراثی پایدار برگزیند

۵ مهٔ ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به