نقش منطقه‌ای جدید اسرائیل همزمان با نشانه‌های خروج واشنگتن از خاورمیانه

۱۲ آوریل ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Times of Israel
Israeli and Arab foreign ministers, along with U.S. Secretary of State Blinken, at the Negev Summit - source: Reuters