معنای شکست حزب‌الله در انتخابات پارلمانی برای لبنان

به قلم حنین غدار
۲۴ مهٔ ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
A Lebanese protester holds a sign denouncing Iranian influence