کردها علیه رژیم ایران: اثرات داخلی و منطقه‌ای

۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Kurdish protesters killed by the Iranian regime