خامنه‌ای کرونا را امنیتی می‌کند و سپاه پاسداران به فکر عملیات در منطقه است

به قلم فرزین ندیمی
۲۷ مارس ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به