خامنه‌ای با حمله به میانه‌روها آنها را منبع مشکلات ایران خواند دید‌بان سیاست‌گذاری ۳۰۰۲

به قلم مهدی خلجی
۱۵ اوت ۲۰۱۸
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamanei, gestures while speaking