جهاد بعدی افغانستان؟ تلاش‌های طالبان برای مهار داعش خراسان

۱۹ اکتبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
A hotel building in Kabul damaged by a bomb claimed by the Islamic State affiliate ISKIP - source: Reuters