جام جهانی قطر و کشورهای رقیب در خلیج فارس

۲ دسامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Qatari and Saudi soccer players in the 2014 Gulf Cup final game - source: Reuters