هواپیمای جنگنده هم می‌تواند گزینه پرتاب سلاح اتمی به ایران بدهد

۲۹ دسامبر ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Iranian Air Force Su-24 landing