هدیه ایران به رئیس‌جمهور بایدن

به قلم مایکل سینگ
۹ اوت ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Wall Street Journal
U.S. and Iranian flags