گفتگو با وزیر دفاع بنی گانتس و بررسی چالش‌های استراتژیک اسرائیل

به قلم بنی گانتس
۱۶ مهٔ ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Israeli Minister of Defense Benny Gantz - source: Israeli Ministry of Defense