درگیری میان واحد‌های شمالی حشد شعبی و وساطت نیروی قدس سپاه پاسداران

۱۵ اوت ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Brg 16