چشم واشنگتن به حشد شعبی که سلطه خود را در عراق تحکیم می‌کند

به قلم دیوید شنکر
۲۰ ژوئن ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Al Majalla
PMF troops in Iraq