چگونه حماس شمار تلفات جنگ غزه را دستکاری می‌کند بررسی کم‌شماری تلفات مردان و مسایل دیگر

۱ فوریهٔ ۲۰۲۴
همچنین دست‌یافتنی به
Destruction from the Israeli strike on Hamas targets at the Jabalia refugee camp, Gaza.