بودجه جدید ایران چالش‌های اقتصادی را تداوم می‌بخشد

به قلم هنری رُم
۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به