برنامه پهپادهای نظامی ایران: پیامدهای امنیتی و پاسخ‌های سیاست‌گذاری

۲۳ مهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Photo of a Shahed drone in an Iranian military parade near imagery of Supreme Leader Khamenei..