بحران اوکراین: ملاقات شرق و غرب؟

به قلم دیوید پولاک
۷ مارس ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Newslooks
Turkish President Erdogan meets Ukrainian President Zelenskiy in Kyiv - source: Reuters