بدیل روسی-چینیِ سوئیفت تحریم‌های ایران را کاهش نمی‌دهد

به قلم استیون ترنر
۹ مارس ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Photo illustration of Russian Ruble banknotes with Chinese and Russian flags - Source:TWI/Reuters