بایدن در خاورمیانه: فرصت‌ها و چالش‌ها

۴ اوت ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Vice President Joe Biden arrives in Saudi Arabia