آیا ایران به دنبال تشویق افراطیون شیعه در آمریکا به خشونت است؟

۲۴ ژوئن ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Salman Rushdie, attacker Hadi Matar, cell phone, Qasem Soleimani