اولین سخنرانی خامنه‌ای در ۲۰۲۱:‌ تاکید دوباره بر خوداتکایی ایران و ضعف آمریکا

به قلم عمر کرمی
۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's Supreme Leader Ali Khamenei delivers public remarks.