اسرائیل، ایران، سوریه و راهبرد ترامپ: بهترین راه پیش رو

به قلم دنیس راس
۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸
همچنین دست‌یافتنی به
Trump in a Meeting with Putin