اقدام روسیه در دادن سامانه اس-۳۰۰ به سوریه بیشتر پیام است تا تهدید

۱۶ اکتبر ۲۰۱۸
همچنین دست‌یافتنی به