ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها


هم‌چنین دست‌یافتنی در

آلیسون جیکوبز اندرسون

زندگی‌نامه

آلیسون جیکوبز اندرسون، هموند پژوهشی سابق فولبرایت در اردن (۲۰۱۸-۲۰۱۹)، در حال حاضر مشغول تکمیل دکترای خود در دانشکده مطالعات بین‌المللی جکسون دانشگاه واشنگتن با تمرکز بر خاورمیانه، جنسیت و توسعه اقتصادی است.

بازگشت به بالا