زن، زندگی آزادی: یک سال پس از جنبش اعتراض مردمی ایران گفتگو با مسیح علی‌نژاد

۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Twitter photo showing an Iranian woman standing on top of a car during a protest against the killing of Mahsa Amini.