یک انتخابات تقلبی دیگر در سوریه: پیامدها برای حل و فصل جنگ

۱۴ ژوئن ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
A pro-Assad election poster in Syria