توضیح تنش‌زدایی ظاهری "مقاومت" از ۲۸ ژانویه بدین سو*

به قلم مایکل نایتز
۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴
همچنین دست‌یافتنی به
Esmail Qaani with a Fatimiyoun soldier in Syria