تنش‌افزایی ایران در عراق و سوریه: پیامدها و گزینه‌های آمریکا

۱۱ دسامبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Photo of a blast wall with a drone mural at al-Asad Air Base in Iraq.