تنها راه متوقف کردن حماس جلوگیری از بازسازی آن به دست ایران است

۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Los Angeles Times
A masked Hamas fighter brandishes a rifle in Gaza - source: Reuters