سخنرانی پمپئو در قاهره بیشتر «بردن گذشته به آینده» بود تا بریدن از گذشته

۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹
همچنین دست‌یافتنی به