شبه‌نظامیان عراقی و تهدیدی تازه و جدی علیه کشورهای حوزه خلیج فارس

۲۴ اکتبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
AWH graphic