شاید زمان دیگری طرفدار آتش‌بس با حماس می‌بودم، اما حالا نه

به قلم دنیس راس
۲ نوامبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in New York Times