نوار مصاحبه ظریف؛ هشداری درباره‌ نظامی‌گری و روسیه‌گرایی

به قلم مهدی خلجی
۲ مهٔ ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif