نامه ترامپ به اردوغان؛ آمریکا در تقلا برای همگامی با آنکارا

۱۶ اکتبر ۲۰۱۹
همچنین دست‌یافتنی به