مسئله ترمیم روابط واشنگتن با کشورهای عرب خلیج فارس

به قلم دیوید شنکر
۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Caravan
Ships of the US Navy's Fifth Fleet on exercise in the Persian Gulf