مشکل برق عراق (بخش ۱): چالش‌های مستمر مالی و فنی

۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Photo of an oil facility in Iraqi Kurdistan.