خامنه‌ای تحریم‌های وضع‌شده بر خود را چالشی مستقیم با انقلاب می‌بیند

۲۷ ژوئن ۲۰۱۹
همچنین دست‌یافتنی به